• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

INFORMATII PUBLICE


ANUNTURI DE INTERES PUBLIC ALE S.C. CRAB S.A.
Informare cu privire la facturarea serviciului pentru preluarea apelor pluviale (meteo) la canalizare
Hotararea nr. 1/18.01.2017 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-lui Ioan Bejan
Hotararea nr. 3/17.01.2018 a C.A. privind incetarea mandatului Directorului General al S.C. CRAB S.A., din motive personale
Hotararea nr. 1/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-nei Nina Chiper
Hotararea nr. 2/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director Economic al S.C. CRAB S.A. a d-nei Gabriela-Luiza Gherasim
Caiet de sarcini privind inchirierea spatiului din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
Cerere pentru participare la licitatie inchiriere spatiu din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
Fisa ofertantului pentru participare la licitatie inchiriere spatiu din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
Declaratie de eligibilitate pentru participare la licitatie inchiriere spatiu din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
RAPORT ANUAL privind aplicarea de catre S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2018

Codul de etica profesionala din cadrul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Anunt recrutare si selectie pentru 5 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 09.05.2019

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Mărirea gradului de asigurare la inundații a stației de epurare a orașului Targu Ocna prin modificare și refacere protecție de mal existentă și construire perete anti-inundații perimetral terenului aferent stației de epurare” în orașul Targu Ocna, județul Bacău

Anunt privind reluarea procedurii de selectie a unui singur membru C.A. al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 08.07.2019
Informare asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in orasul Targu Ocna, str. Fundatura Costache Negri, nr. 4
Informare asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”
Cheltuieli cu personalul si datorii 2016 - 2018
Registrul riscurilor S.C. CRAB S.A.
Progamul de investitii 2017 - 2019
Raport audit extern 31.12.2018
Hotararea nr. 1 DIN 13.09.2019 a C.A. a S.C. CRAB S.A. privind numirea Presedintelui Consiliului de Administratie
 
 
 
DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE
conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA ANUL

Chiper Nina

Director General / Membru C.A.

-

-

-

-

2017

2018

2018

2019

Gaina Razvan-Grigore

Membru C.A.

2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2018

2019

Apostol Constantin

-

2013

2014

2015

-

-

 - -

Danciu Petru-Marius

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Palea Valentin

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Lupu Gabriel-Stanica

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Turcu Ovidiu-Leonard

Membru C.A.

-

-

2015

2016

2017

2018 2019

Ivasciuc Adriana

-

2013

2014

2015

2016

2017

 - -

Radulescu Petrus

Director Tehnic

2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018 2019

Butuc Iulia

-

2013

2014

2015

2016

2017

 - -

Haineala Petre

-

2013

2014

2015

2016

2017

2017

 - -

Bejan Ioan

-

-

-

-

-

2017

 2018 -

Popa Raluca

Director Dezvoltare Programe

-

-

-

-

2017

2018 2019

Hurghes Ioan

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018 -

Stanciuc Cristian

Sef Sectie Moinesti

 -

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Maxim Alexandru

Sef Sectie Buhusi

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Popa Marius-Iulian

Sef Sectie Targu Ocna

-

-

2015

2016

2017

2018

2018

2019

Luncanu Nely-Laura - - - - - -

2018

2018

-

Gherasim Gabriela Luiza

Director Economic

- - - - -

2018

2018

2019

Asuencei Viorel

Sef Sectie Darmanesti

- - - - -

-

2019

Popovici Luminita

Membru C.A.

 - - - - - - 2019
Paval Florin

Membru C.A.

-  -  -  - -  - 2019

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
terminalele:
♦ casieria proprie situata in str. 9 Mai, nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -17.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista;
♦ platforma on-line Aqmeter.
 
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna