• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

INFORMATII PUBLICE


ANUNTURI DE INTERES PUBLIC ALE S.C. CRAB S.A.
Informare cu privire la facturarea serviciului pentru preluarea apelor pluviale (meteo) la canalizare
Hotararea nr. 1/18.01.2017 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-lui Ioan Bejan
Hotararea nr. 3/17.01.2018 a C.A. privind incetarea mandatului Directorului General al S.C. CRAB S.A., din motive personale
Hotararea nr. 1/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director General al S.C. CRAB S.A. a d-nei Nina Chiper
Hotararea nr. 2/15.01.2019 a C.A. privind numirea in functia de Director Economic al S.C. CRAB S.A. a d-nei Gabriela-Luiza Gherasim
Caiet de sarcini privind inchirierea spatiului din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
Cerere pentru participare la licitatie inchiriere spatiu din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
Fisa ofertantului pentru participare la licitatie inchiriere spatiu din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
Declaratie de eligibilitate pentru participare la licitatie inchiriere spatiu din str. 9 Mai, nr. 80, sc. B, parter, Bacau
RAPORT ANUAL privind aplicarea de catre S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2018

Codul de etica profesionala din cadrul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Plan de intergitate - S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
Anunt recrutare si selectie pentru 5 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al S.C. CRAB S.A. - publicat in data de 09.05.2019
 
 
 
DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE
conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA ANUL

Chiper Nina

Director General

-

-

-

-

2017

2018

2018

Gaina Razvan-Grigore

Membru CA

2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2018

Apostol Constantin

-

2013

2014

2015

-

-

 -

Danciu Petru-Marius

Membru CA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Palea Valentin

Membru CA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lupu Gabriel-Stanica

Membru CA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Turcu Ovidiu-Leonard

Presedinte CA

-

-

2015

2016

2017

2018

Ivasciuc Adriana

-

2013

2014

2015

2016

2017

 -

Radulescu Petrus

Director Tehnic

2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

Butuc Iulia

-

2013

2014

2015

2016

2017

 -

Haineala Petre

-

2013

2014

2015

2016

2017

2017

 -

Bejan Ioan

-

-

-

-

-

2017

 2018

Popa Raluca

Director Dezvoltare Programe

-

-

-

-

2017

2018

Hurghes Ioan

Sef Sectie CZJ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stanciuc Cristian

Sef Sectie Moinesti

 -

2014

2015

2016

2017

2018

Maxim Alexandru

Sef Sectie Buhusi

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Popa Marius-Iulian

Sef sectie Tirgu Ocna

-

-

2015

2016

2017

2018

2018

Luncanu Nely-Laura - - - - - -

2018

2018

Gherasim Gabriela Luiza

Director Economic

- - - - -

2018

2018

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
 
logo netopia o aplicatie disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
terminalele:
♦ casieria proprie situata in str. 9 Mai, nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -17.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista;
♦ platforma Aqmeter.
 
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna