• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă recepție Contract de lucrări CL20 - decembrie 2021


 

15 Decembrie 2021

 

Recepția lucrărilor aferente contractului

REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE

din cadrul

"PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ IN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, anunță, azi 15 decembrie 2021, recepția lucrărilor aferente:

 

Contractului de lucrări

REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI

REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE

 

Antreprenor: S.C. STRABAG S.R.L.

Valoarea contractului de lucrări:

31 423 094,28 lei, fără TVA, (37 393 482,19 lei cu TVA)

Perioada de execuție a lucrărilor a fost  de 23 luni.

Perioada de Notificare a Defectelor este de 36 luni.

 

Prin execuția acestei stații de demanganizare, Operatorul a reușit o premieră la nivel național în tratarea apei brute, respectiv folosirea unei tehnologii inovative pe bază de oxigen, față de cele clasice care se bazează pe introducerea substanțelor chimice în procesul de tratare.

De asemenea:

  • au fost reabilitate un număr de 86 de puțuri din fronturile de captare Mărgineni I și II, Hemeiuș II și Gherăiești I,
  • a fost reabilitat laboratorul de analize din incinta Gospodăriei Gherăiești, singurul laborator al Operatorului dotat cu echipament de determinare  a concentrației carbonului organic total,
  • a fost realizat un sistem central modern SCADA - Monitorizare, Control și Achiziții de Date,
  • au fost create 21 locuri de muncă.

 

Finalizarea lucrărilor contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții - POIM 2014-2020, sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon/fax: 0234 55 00 23

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna