• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă semnare Contract de lucrări CL1 - Lot 1


 

21 decembrie 2022

 

 

Un nou contract de execuție lucrări s-a semnat astăzi în cadrul

”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

 

Miercuri, 21 decembrie 2022, S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., a semnat, în calitate sa de beneficiar al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, contractul de execuție lucrări: CL1 - Lot 1

Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău, zona Nord

În cadrul acestui contract, antreprenorul, SC RECON ȘI DOJE SRL BUCUREȘTI, urmează să execute lucrări în valoare totală de 51.520.767,49 lei, cu TVA, (cca.10 mil EURO inclusiv TVA).

Prin semnarea Lotului 1 al contractului de lucrări CL1, ce vizează lucrări de extindere/reabilitare a rețelelor de apă/canal, în paralel cu  lucrările de reabilitare a aducțiunii Stejaru - Bacău,  operatorul alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, continuă investițiile alocate municipiului Bacău, cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

În cele 20 de luni alocate perioadei de execuție, vor fi executate următoarele categorii de lucrări:

  1. Pentru sistemul de alimentare cu apă:
  • Extindere rețea de alimentare cu apă pe o lungime L=12.553m, 101 hidranți supraterani, 489 branșamente, 38 cămine de vane
  • Reabilitarea rețelei de apă pe o lungime de L=25.679m, 172 hidranți supraterani, 1463 branșamente, 114 cămine de vane
  1. Pentru sistemul de canalizare:
  • Extinderea rețelei de canalizare cu L= 5.471 m, 246 de racorduri și 138 cămine de vizitare;
  • Reabilitarea rețelei de canalizare cu L = 2.701 m, 277 de racorduri și 115 cămine de vizitare;

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții - POIM 2014-2020 sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

 

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon/fax: 0234 55 00 23

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna