• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Comunicat de presă semnare Contract de execuție lucrări CL2 - noiembrie 2021


 

24 Noiembrie 2021

 

Un nou contract de execuție lucrări în cadrul

”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”

s-a semnat astăzi

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+139413, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, anunță, azi 24 noiembrie 2021, semnarea unui nou contract de execuție lucrări:

 

Contractul de lucrări CL2

Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni

 

Antreprenor: Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA SA (lider) și SC ELECTROALFA INTERNAȚIONAL SRL

 

Valoarea contractului de lucrări: 144.266.953,94 lei, fara TVA, ( 171.677.675,19 lei cu TVA)

 

Perioada de execuție a lucrărilor este de 36 de luni, cu o garanție de 36 de luni

 

În cadrul contractului, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

  • Reabilitarea conductei de aducțiune de la Stejaru la Bacău, pe o lungime de 21 453 m. Materialul utilizat va fi fontă ductilă, aducțiunea urmând a se reabilita în primele 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.

 

  • SCADA - Monitorizare, Control și Achiziții de Date

 

  • În Comuna Mărgineni vor fi realizate:

- extinderea retelei de alimentare cu apă cu 4 367 m

- extinderea rețelei de canalizare cu 29 486 m

- reabilitarea a 3 stații de pompare apă uzată și a conductelor de refulare aferente, cu o lungime totală de 297 m

- realizarea a 20 stații de pompare apă uzată noi și a conductelor de refulare aferente cu o lungime totală de 6 784 m

 

Tronsonul Stejaru - Bacău, ce urmează a fi reabilitat prin prezentul contract de lucrări, are o vechime de aproximativ 30 de ani și este realizat din tuburi PREMO, înregistrând numeroase avarii care au dus la întreruperea alimentării cu apă pentru municipiul Bacău și comunele alimentate din Stația de Tratare a Apei Barați.

Înlocuirea acestuia cu o conducta dintr-un material cu calitați de eficiență și durabilitate recunoscute în domeniu, va asigura continuitatea în furnizarea apei potabile pentru circa 135 000 de locuitori.

Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asunate de România prin Tratatul de Aderare.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați pagina www.apabacau.ro, secțiunea Investiții - POIM 2014-2020 sau să contactați reprezentanții S.C. C.R.A.B. S.A. din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului.

Adresa: str. Henri Coandă nr. 2, BACĂU

Persoana de contact: Andreea IFTIME (responsabil cu publicitatea)

Telefon/fax: 0234 55 00 23

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna