• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

POIM FAZARE


Prezentare proiectului "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău
(Cod SMIS 2014 + 106130)"
 
In prezent, S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, beneficiază de asistență financiară acordată prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020 – Axa prioritară 3, în vederea implementării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, cod SMIS 2014+106130.
 
Conform Contractului de Finanțare nr. 015 din data de 27.12.2016 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene si S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău, valoarea totală a proiectului este de 103.774.388 lei, inclusiv TVA, din care:
 • Valoarea eligibilă conform POIM este de 86.478.657 lei, din care:
  • 67.004.689 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune;
  • 10.247.776 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat;
  • 1.576.581 lei reprezintă Contribuția financiară a Beneficiarului;
  • 7.649.611 lei reprezintă valoarea veniturilor nete generate.
 • Valoarea neeligibilă este de 17.295.731 lei.
Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare și tratare a apei și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate în aglomerările Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna, în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei, prevăzute în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele Programului Operațional Infrastructura Mare. Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 262.000 locuitori. Rata de conectare la sistemele de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomerări. Un procent de 90% din populația acestor localități va fi conectată la rețeaua de apă potabilă și va avea acces la surse de apă în condițiile de siguranță.
 
Investiţiile prioritare care fac obiectul acestui proiect sunt următoarele:
 
APĂ POTABILĂ
 • Moinești, Dărmănești și Târgu Ocna: Reabilitarea stației de tratare a apei potabile Cărăboaia;
 • Moinești: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile;
 • Buhuși: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile.
APE REZIDUALE
 • Bacău:
  • Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune și stații de pompare;
 • Moinești:
  • Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
  • Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate Moinești Nord;
  • Construcția unei stații noi de epurare a apelor uzate Moinești Sud.
 • Buhuși:
  • Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare;
  • Construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
 • Dărmănești:
  • Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune și stații de pompare;
  • Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
 • Târgu Ocna:
  • Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune și stații de pompare;
  • Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
 
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, prin finalizarea lucrărilor de reabilitare a Staţiei de Tratare Apă Potabilă Cărăboaia (CL5) se va asigura deplina conformare cu directiva CE 83/98 privind calitatea apei destinate consumului uman.
 
În ceea ce priveşte apa uzată, prin implementarea fazei a II se va realiza o rata de conectare la serviciile de apă uzată de 90% în toate aglomerările proiectului, un debit mediu de apă uzată epurată de 10.000 m3/zi, precum și conformarea cu directiva CEE 271/91 privind epurarea apelor uzate urbane.
 
Conform Contractului de Finanțare, data de finalizare a proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” este 28.02.2019.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna