• APA - element esential al vietii !
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

INFO FACTURA


Factura este un instrument care atestă o tranzacție comercială și este emisă de furnizorul de bunuri sau servicii către client. Aceasta creează în sarcina clientului obligația de plată aferentă achiziției. Compania Regională de Apă Bacău SA emite facturile lunar, aproximativ la aceeași dată, pe baza consumurilor înregistrate de contoarele de branșament sau pe baza unui consum estimat.

Facturarea este reglementată de articolul 319 din Codul Fiscal.

Conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, factura trebuie achitată în termenul scadent, respectiv în decurs de 15 zile de la data emiterii. În cazul în care factura nu este achitată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenței, se vor genera penalități de întârziere începând cu ziua imediat următoare scadenței.

Este important de menționat că neprimirea facturii nu constituie un motiv de neplată.

Plata facturii poate fi efectuată în numerar sau cu card bancar, prin debit direct, ordin de plată, Internet Banking sau prin utilizarea aplicației AQMETER.

În continuare, vă prezentăm un model al facturii emise de Compania Regională de Apă Bacău SA, împreună cu explicațiile aferente:

 

 

 1. Date de identificare ale SC CRAB SA
 2. Date de identificare ale punctului de lucru
 3. Conturi bancare ale SC CRAB SA pentru efectuarea plăţii
 4. Seria şi numărul facturii
 5. Data emiterii facturii
 6. Data la care este scadentă factura
 7. Perioada pentru care se factureaza consumul
 8. Codul clientului
 9. Datele de identificare ale clientului
 10. Numărul contractului încheiat de client cu SC CRAB SA
 11. Adresa la care se transmite factura
 12. Locul de consum unde au fost prestate serviciile facturate
 13. Tipurile de produse/servicii facturate
 14. Cantitatea facturată din produsul/serviciul respectiv, diferenta indecsilor on perioada de facturare
 15. Diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul general şi suma consumurilor de pe contoarele individuale *
 16. Informatile contorului de apa potabila
 17. Informatii utile pentru client
 18. Valoarea totala a facturii curente
 19. Facturile restante neachitate pana la data emiterii facturii
 20. Valoarea totala de plata
 21. Temeiul legal pe baza caruia se emite si se calculeaza valoarea facturii
 22. Informatii cu privire la calculul penalitatilor de intarziere daca facture nu este platita in 30 zile calendaristice de la data scadentei
 23. Codul de bare pentru valoarea totala de plata a facturii

* Punctul 15 se aplica doar pentru utilizatorii a caror imobile au montate contoare generale si pentru care facturarea consumurilor se face în conformitate cu Art. 31, pct.7 lit b) din Legea nr. 241/2006 - republicată, respectiv: se citeşte contorul general, se stabileşte consumul înregistrat pe acesta, se citesc contoarele individuale, se stabileşte suma consumurilor interioare. Diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul general şi suma consumurilor de pe contoarele individuale, care se repartizează egal pe unitate imobiliară locuita şi se facturează individual.

Modalitati plata facturi

Facturile de apa si de canalizare pot fi platite prin:
platforma on-line;
 
logo netopia o aplicatie on-line disponibila pentru dispozitivele iOs si Andoid;
♦ aplicatia de mobil disponibila in Google Play, AppStore si App Gallery;
terminalele:
♦ casieriile proprii situate in str. Narciselor - nr. 14 si str. 9 Mai - nr. 80, de luni pana vineri, intre orele 09.00 -16.00;
♦ ghiseele agentiilor BCR si BRD, in numerar, in baza facturii;
♦ serviciul Direct Debit al Bancii Comerciale Romane, in baza unui mandat acordat bancii;
♦ O.P. in urmatoarele conturi: vezi lista.
Indiferent de modalitatea de plata aleasa nu se percepe nici un comision din partea clientului!

Proiect POSMEDIU

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Bacău, beneficiază de asistentă financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritară 1, în vederea implementării proiectului:
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău”.
Pentru detalii despre acest proiect accesati butonul:
 
buton POS
 
Rezultatul așteptat al proiectului îl repezintă creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Tîrgu Ocna